تغییرنام دیتاسنتر بزرگ ThePlanet به Softlayer

Gipartners یک شرکت تجاری است، این شرکت در زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری میکند. در زمینه هاستینگ این شرکت در سال ۲۰۰۶ دو شرکت ThePlanet و EV1 را خریداری و بایکدیگر  ادغام نمود. در اواسط سال ۲۰۱۰ دیتاسنتر Softlayer نیز توسط این شرکت خریداری شد.
اکنون ThePlanet با بیش از ۵۵۰ کارمند و ۷دیتاسنتر  و ۲۰هزارمشتری در کنار Softlayer با بیش از ۱۷۰کارمند  و ۳دیتاسنتر و ۶هزارمشتری باهم ادغام خواهند شد. از این پس ThePlanet به Softlayer تغییر نام داده میشود و اکنون Softlayer بزرگترین دیتاسنتر دنیا در زمینه هاستینگ میباشد.

هم اکنون در گوگل هم عبارت The Planet را جستجو کنید، نامی از سایت  این شرکت نخواهید یافت.

Share