لازم است تعرفه‌های مراکز داده داخلی نسبت به خارجی مقرون به صرفه‌تر باشد

سازمان فناوری اطلاعات ایرانعلی حکیم جوادی در حاشیه مراسم راه‌اندازی دیتاسنتر استان همدان اظهار کرد: لازم است در تعیین تعرفه‌های مراکز داده استانی توجیه اقتصادی مورد توجه جدی قرار بگیرد چرا که لازم است تعرفه‌های این دیتاسنترها به گونه‌ای باشد که استفاده از آنها نسبت به دیتاسنترهای خارجی مقرون به صرفه‌تر باشد.

به گزارش ایسنا رییس سازمان فناوری اطلاعات در حین حال عنوان کرد: تاکنون تمام دیتاسنترهای راه‌اندازی شده از لحاظ ساختاری دارای یک مدل هستند و در تمام آنها امکان افزایش ظرفیت وجود دارد که این افزایش ظرفیت ممکن است با سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی صورت بگیرد و یا اینکه بخش‌های دیگر نیز وارد عمل شوند.

وی در ارتباط با مصوبه اخیر رگولاتوری درباره پروانه دیتاسنترها هم اظهار کرد: مراکز داده به عنوان یکی از موضوعات مهمی هستند که در اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات نیز به آنها اشاره شده و یکی از فعالیتهای جدی سازمان به شمار می‌روند به همین دلیل امیدواریم در این زمینه توافقات لازم حاصل شود چرا که این مراکز ارتباط جدی با شبکه ملی اطلاعات دارند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در عین حال از ارائه پیشنهادات سازمان فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: ما پیشنهادات خود در این زمینه را مکتوب کرده‌ و آن را به وزیر هم اعلام کرده‌ایم و این موضوع در دست پیگیری قرار دارد.

 

Share