آخرین بلاک IPv4 هم عرضه شد

آخرین بلاک ای پی ورژن ۴  به جا مانده از فضای خالی IP Pool از سوی رایپ (Ripe) در جمعه گذشته توزیع شد.

RIPE  مرکز آدرس های اینترنتی اروپا، اعلام کرده که این فضاها شامل ۴٫۸ میلیون آدرس می باشد که جهت  آدرس دهی برای ثبت کنندگان اینترنت داخلی توزیع گردیده است.

 

Share