شرکت OVHcloud مرکز داده جدید ۳۰ میلیون یورویی در استراسبورگ فرانسه افتتاح کرد

ابر جهانی و ارائه دهنده میزبانی اختصاصی OVHcloud، یکی از بزرگترین ارائه دهندگان میزبانی دنیا که با نزدیک به ۴۰۰۰۰۰ سرور در بیش از ۳۳ مرکز داده در چهار قاره جهان کار می کند و اکنون مرکز داده خود را در استراسبورگ فرانسه که سال گذشته در اثر آتش سوزی قابل توجهی ویران شد، جایگزین کرده است. مرکز داده جدید SBG5 در استراسبورگ نشان دهنده سرمایه گذاری ۳۰ میلیون یورویی این شرکت است.

طراحی تاسیسات جدید توجه زیادی به ایمنی آتش نشانی دارد. مرکز داده جدید ۱۷۰۰ مترمربعی OVHcloud دارای ۱۹ اتاق مجزا با آجرکاری است که بخش‌ها را تقسیم می‌کند و تا دو ساعت در برابر آتش مقاومت می‌کند. سیستم تشخیص دود VESDA دارای رتبه APSAD R7 است، در حالی که سیستم اطفاء حریق گاز دارای رتبه APSAD R13 است.

» Read more
Share