قطع فروش خدمات میزبانی وب در میهن‌نیک

مهین نیک، از ارائه دهنگان قدیمی خدمات میزبانی وب و دامنه، به طور کامل فروش سرویس های میزبانی وب خود را قطع نمود و اعلام کرده قصد دارد بیشتر در زمینه دامنه فعالیت کند  و نسخه جدید سایت خود را نیز با همین هدف  بزودی در دسترس قرار خواهد داد . پیش از این نیز، میهن نیک از ادامه ارائه سرویس های میزبانی وب ویندوز صرف نظر کرده بود.

همچنین این سرویس دهنده خدمات میزبانی اعلام  کرده که به زودی چند partner در زمینه میزبانی وب را به مشتریان خود معرفی خواهد کرد تا ارائه این خدمات از طریق این صورت بگیرد.

که بعد از مدتی ایران سرور به عنوان پارتنر آن معرفی شد.

Share

One comment

  • آرش ظفر

    ایران سرور به عنوان پارتنر میهن نیک در ارائه خدمات هاستینگ انتخاب شده و کل سرویسهای هاست مجموعه میهن نیک به ایران سرور واگذار شده !!