از رسلرکلاب تا رسلو، داستان تکراری تحریم

migration-visual

تقریبا دوماه پیش بود که چند مشتری ایرانی رسلرکلاب در تماس خود با پشتیبانی متوجه شدند که خبرهای در راه است. رسلرکلاب که بخش فروش دامنه‌های شرکت دایرکت‌ای را بر عهده دارد حدود ۴ سال پیش زمانی که تحریم‌های شرکت‌های آمریکایی بر ایرانیان شدت یافت مورد توجه اکثر میزبانان وب ایرانی قرار گرفت. پشتیبانی از پول الکترونیک روسی (وب‌مانی)، کنترل پنل مدیریتی قدرتمند و افرایش تنوع خدمات روز به روز باعث گسترش همکاری‌های ایرانیان با این شرکت هندی شد.

» Read more

Share